Et tverrfaglig prosjekt

Plast –

Et fantastisk materiale?

En plastflaske vil sannsynligvis bruke 450 år på å bli nedbrutt. Selv om flasken er brutt ned, vet vi ikke om selve materialet noen gang forsvinner helt. Restene etter nedbrutt plast finnes i luften vi puster inn, det finnes i jorda og i havet, og skader dyr og mennesker.

Vi vil hjelpe til med å rydde opp, og hjelpe til så folk blir mer bevisste på hvilke skader hver og en av oss påfører jordkloden vår ved å fortsette å bruke plastprodukter.

Gjennom dette arbeidet skal vi lære om bærekraftig utvikling, lære om samfunnet, engasjere oss, gjøre beregninger, bygge, skape, skrive appeller, lage informasjonsfilmer, fremføre, argumentere, oppleve, dykke, bevise og jobbe med gjenbruk og lage kunstinstallasjoner – for å vekke og engasjere samfunnet vi lever i til dugnad.